Sven Verdes Minnesfond

är i första hand tillägnad mycket unga personer för studier i dirigering. I andra hand ges bidrag för omkostnader som rör den instrumentala utbildningen.
Bidrag kan sökas via till fonden stödjande pedagog. Antal stipendier om vardera 1.000-3000 kr som utdelas årligen den 25 maj är helt beroende av under året inkommande medel från bl.a. stödjande medlemmar. I år gick 3.000 kr resp. 1.500 kr till två violinister.
Till förmån för fonden går det just nu att beställa CD-skivan Erster Gedanke - Minnesutgåva Svenska Strauss-Sällskapet 55 år. Pris 100 kr. Beställ gärna genom inbetalning direkt till Sven Verdes Minnesfond bankgiro 5632-4072. CD:n skickas då portofritt.

erstergedankejpg


Följande stod att läsa i Svenska Strauss-Sällskapets medlemstidning Morgenblätter nr 2 2017: