Mariannes bakgrund:


Musikpedagogisk examen på Musikhögskolan i Stockholm med violin som huvudämne och piano enligt fordringar för musiklärarexamen (1972).

Lärare: Sven Karpe, Gert Crafoord och Rudolf Forsberg/violin samt Carin Gille Rybrant /piano.

Interpretationskurs i Lunnevad med pianisten Inger Wikström och violinisten David Bartov (1975).

Violinmetodik helhetsperspektivet - kropp och instrument (1999-2000).
Kursansvarig: Ulla Magnusson


Tidigare undervisning:

Stockholms  kommunala musikskola-numera Stockholms kulturskola (1968-2016).

Såväl enskild (KAP Kulturskolans avancerade program) som gruppundervisning samt ensembleledning.  

www.kulturskolan.stockholm.se

Birgitta Nordenfeldts musikskola (1971-73).

Östermalms gymnasium/Musiklinjen (1971-76).

Lundgrenska stiftelsens sommarkurs med Sven Karpe i Lysekil (1972).


Diverse övrigt:

Aktiv orkestermedlem i Sollentuna orkesterförening under ca 10 år (från 1975). Dirigent: Sven Verde

Mottog Sven Karpes stråkstipendium (2004).

Medlem i ESTA - Svenska stråklärarförbundet

www.estasweden.se