Violin(fiol)undervisning:

cc6cf4c5-4045-49e4-b988-11332693fae4png  Marianne Thörn tar emot


~ elever som vill satsa på sitt spel inför eventuella högre studier

~ orkesterdeltagare som behöver hjälp med sin stämma

~ violinister som vill lära känna altfiolen och dess klav

~ nybörjare; enskilt eller i grupp (eget instrument krävs)


Teoriundervisning:

~ teorisugna som behöver grundläggande kunskap i notläsning m.m.

Använder ofta videokameran (eller elevens egen telefon) som pedagogiskt hjälpmedel.

Skapa gärna ett konto på www.playalongmusic.com.


Pianoundervisning:

~ grundkurselever